Každý z nás má hlas, ale iba celok našich hlasov vytvorí zbor našej budúcnosti.

 

 

 

Closeness creates understanding -

Distance causes misunderstanding!

Current topic on Facebook:

Corona!