Każdy z nas ma swój własny głos, jednak suma naszych głosów to chór naszej przyszłości.

Closeness creates understanding -

Distance causes misunderstanding!

Current topic on Facebook:

Corona!