Každý z nás má svůj hlas, ale jen celek našich hlasů zní jako sbor pro naši budoucnost.

 

 

Closeness creates understanding -

Distance causes misunderstanding!

Current topic on Facebook:

Corona!