Всеки един от нас има глас, но само обединението на нашите гласове създава хора на бъдещето ни.

 

Closeness creates understanding -

Distance causes misunderstanding!

Current topic on Facebook:

Corona!