Svaki od nas ima glas, ali samo zbroj našim glasovima ispunjena zbor naše budućnosti.

Closeness creates understanding -

Distance causes misunderstanding!

Current topic on Facebook:

Corona!