Kära

ordförande, vice ordförande, ledamöter och kommunala representanter,

 

Som en del av evenemanget ”De 10 000 personernas lopp”, och som dess initiativtagare, har vi på fairstep® utarbetat preliminära löpsträckor genom alla Europeiska unionens länder. En av sträckorna går för närvarande genom er kommun. Ni kan se och studera den exakta sträckan här. Enligt de nuvarande planerna kommer ”De 10 000 personernas lopp” att gå av stapeln under perioden april–oktober. Här hittar ni också den ungefärliga tidsperiod då loppet kommer att passera genom er kommun.

 

För att genomföra det här evenemanget ber vi om ert godkännande och uppskattade deltagande.

Är ni beredda att delta i detta mycket speciella evenemang? Vi ber er fylla i hela försäkran om samtycke och underteckna den innan ni återsänder den till oss.

 

Vänligen gå igenom den aktuella löpsträckan genom er kommun. Om vårt förslag är helt eller delvis olämpligt eller kommer olägligt för er är vi givetvis öppna för alternativa lösningar. Finns det sevärdheter som sträckan bör passera? Finna det avsnitt som är helt eller delvis omöjliga eller farliga för löparna att passera?

 

Vänligen använd den länk till Google Maps som vi tillhandahåller för att ange eventuella ändringar som önskas och skicka oss den uppdaterade länken – tillsammans med en beskrivning och eventuella kommentarer. Vi hoppas att ni förstår att vi kanske inte helt kommer att kunna ta hänsyn till era önskemål.

                                      

Vi skulle också uppskatta om ni kunde diskutera och samordna detta med era grannkommuner.

 

Vi besvarar gärna eventuella frågor på telefon (+49-[0]7971-9122207) eller via e-post (community@fairstep.org).

 

Tack så mycket för ert stöd.

 

Försäkran om samtycke från län_kommun.pd
Adobe Acrobat Dokument 9.1 KB

 

 

 

 

 

Denna svenska översättning har organiserats av Translators without Borders (TWB) (TwB), en oberoende samhällsnyttig organisation, vilken understödjer statligt obundna organisationer för att utvidga deras humanitära arbete genom professionella översättningar som utförs utan kostnad. Översättare: Anna Nielsen

 

 

Closeness creates understanding -

Distance causes misunderstanding!

Current topic on Facebook:

Corona!