Donationskonton

 

”Vad vi gör för oss själva tar vi med oss i graven. Vad vi gör för andra och för världen är och förblir odödligt.” – Albert Pike

 

 


 

Använd ett av nedan angivna konton vid girering av dina donationer till fairstep.

Vänligen girera dina donationer enbart i euro.

 

Varmt tack för ditt understöd!

 

fairsteps´ arbetslag

 

 

    Baden-Württembergische Bank

fairstep - gemeinnützige Unternehmergesellschaft

IBAN: DE54 6005 0101 0008 6120 05

Swift/BIC: SOLADEST

 

 

Donationsintyg:

 

Vid donationer upp till ett belopp á 100,00 EUR (cirka 1000 SEK) godtar de behöriga skattverken i regel inbetalningskortet i samband med skattedeklarationen.

 

Vid donationer över 100,00 EUR (cirka 1000 SEK) utfärdar vi under januari nästkommande år automatiskt ett donationsintyg.

 

Av miljö- och kostnadsskäl skickar vi i allmänhet donationsintyg som en PDF-fil per e-post. Meddela oss därför på inbetalningskortet alltid din e-postadress.

 


 

 

 

 

 

Denna svenska översättning har organiserats av Translators without Borders (TWB) (TwB), en oberoende samhällsnyttig organisation, vilken understödjer statligt obundna organisationer för att utvidga deras humanitära arbete genom professionella översättningar som utförs utan kostnad. Översättare: Angelica Kjellström

 

 

 

Closeness creates understanding -

Distance causes misunderstanding!

Current topic on Facebook:

Corona!