Välkommen till fairstep

 

fairstep är det europeiska initiativet ”européer hjälper européer – människor hjälper människor”.

 

Vi propagerar för en bättre förståelse inom Europa, framför allt den europeiska befolkningen sinsemellan.

 

fairstep står för ett förenat Europa, i vilken människor från alla etniska, religiösa och politiska grupper, eller människor med andra individuella åsikter möts med ömsesidig tolerans, förståelse, värdighet och respekt. Tillsammans kan vi föra ett friskt, fredligt, säkert och fullbordat liv utan våld.

 

fairstep stödjer med hjälp av alla människor i EU icke-vinstsyftande projekt i alla medlemsländer i Europeiska unionen.

 

 

För VI är alla européer, VI är Europa!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denna svenska översättning har organiserats av Translators without Borders (TWB) (TwB), en oberoende samhällsnyttig organisation, vilken understödjer statligt obundna organisationer för att utvidga deras humanitära arbete genom professionella översättningar som utförs utan kostnad. Översättare: Angelica Kjellström

 

 

 

Closeness creates understanding -

Distance causes misunderstanding!

Current topic on Facebook:

Corona!