om oss

 

fairstep är en oberoende hjälporganisation, vilken grundades som en icke-vinstsyftande koncern och som en förlöpare till ett icke-vinstsyftande aktiebolag.

 

 

Vårt mål är att skapa en förståelse för européernas kultur, livsvanor och livsomständigheter genom icke-vinstsyftande projekt i alla länder i Europeiska unionen.

 

Vi är av den åsikten att en gemensam väg för alla européer är det viktigaste sociala steget under 2000-talet. Vi är av den fasta övertygelsen att endast samfällt kan vi bemästra denna väg och de svårigheter som vi därigenom står inför.

Vi vill slå in på denna väg tillsammans med alla människor som lever i Europa utifrån deviserna tolerans, mänsklig respekt och ömsesidigt förtroende.

 

Utan dessa egenskaper kommer vi alla att misslyckas.

 

Vi är övertygade om att vi håller en unik historisk chans i våra händer:

 

  •  att möta varandra i frid
  • de att lära oss av den samhälleliga såväl som kulturella mångfalden i Europa 
  • att uppleva den
  • och att berika allas våra liv därmed. 

 

Det är vår förhoppning att många kommer att följa oss på denna väg och hjälpa oss att utveckla Europa till en kontinent för fria och uppriktiga människor.

 

När allt kommer omkring är vi alla européer, allt vi behöver göra är att förstå och ta till oss detta!

 

fairstep har inga som helst politiska, religiösa eller ekonomiska mål.

 

Vårt agerande bygger på Förenta Nationernas mänskliga rättigheter.

 

 

 

 

Denna svenska översättning har organiserats av Translators without Borders (TWB) (TwB), en oberoende samhällsnyttig organisation, vilken understödjer statligt obundna organisationer för att utvidga deras humanitära arbete genom professionella översättningar som utförs utan kostnad. Översättare: Angelica Kjellström

Closeness creates understanding -

Distance causes misunderstanding!

Current topic on Facebook:

Corona!