Sponsorer

 

”Vad vi gör för oss själva tar vi med oss i graven. Vad vi gör för andra och för världen är och förblir odödligt.” – Albert Pike

 

 

I detta sammanhang vill vi av hela vårt hjärta tacka alla personer som energiskt har understött oss med engagemang, vilja, hjärta och förstånd såväl före grundandet som vid grundandet.

Utan denna osjälviska medhjälp hade vi inte kunnat förverkliga fairsteps´ vision.

 

 

Självklart glädjer vis oss över och välkomnar alla som vill stödja oss på vår fortsatta väg.

 

 

Första sponsorer (i alfabetisk ordningsföljd)

Namn

Länk / hemsida

Text
adares www.adares.de Brand consultancy & registration
CALAMANDO www.calamando.com Organisation & financial support
Schlaps & Kaesler www.schlaps-kaesler.de Start-up advice
     
     

Sponsorer (i alfabetisk ordningsföljd)

Nome                 Link / Homepage        Testo

Angelica Kjellström

www.proz.com

Översättare

Anna Nielsen
www.proz.com Översättare
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denna svenska översättning har organiserats av Translators without Borders (TWB) (TwB), en oberoende samhällsnyttig organisation, vilken understödjer statligt obundna organisationer för att utvidga deras humanitära arbete genom professionella översättningar som utförs utan kostnad. Översättare: Angelica Kjellström

 

 

 

Closeness creates understanding -

Distance causes misunderstanding!

Current topic on Facebook:

Corona!