Projekt

 

 

Fråga inte vad andra kan göra för dig, utan vad du kan göra för andra!

 


 

 

Små gester med stor effekt!

 

”Har du 1 euro?” Vi fick denna fråga på en gata i Stuttgart. Förmodligen inte bara vi, och inte endast denna dag utan under flera dagar. En enkel fråga och ett litet belopp.

 

Denna fråga vill vi skicka vidare till dig:

 

Har du 1 euro för mig? Endast 1 euro!

 

Med endast 1 euro (cirka tio kronor) per person och år kan vi åstadkomma mycket – till och med försätta berg.

 

Kan du gå i land med 1 EUR (cirka 10 SEK) per år som ensamstående?

Kan ni som trebarnsfamilj skrapa ihop 3 EUR (cirka 30 SEK) per år?

Kan du som företagare med femton medarbetare spendera 15 EUR (cirka 150 SEK) per år?

 

Då blir du del av något stort. Skaffa dig inflytande över Europas utformning.

 

Vi ger dig nämligen möjligheten att vara med och bestämma vilka projekt du vill understödja med dina donationer.

 

Denna portal med all nödvändig information om projekt och donationer öppnar i mitten av 2014!

 

 

 

 

Projekten indelar sig i tre områden:

 

   a. humanitära projekt/socialhjälp, till exempel

  • Inredning av ett barnhem i Rumänien 
  • Etablering av ett kvinnohus i Sverige
  • Asyl för hemlösa i Frankrike      

 

   b. ekologi/miljö/natur, till exempel

  • Skötsel av en korkträdsareal i Spanien
  • Skydd av häckningsplatser för havssköldpaddor i Grekland
  • Underhåll av en flodbiotop i Tyskland


   c. kulturella projekt, till exempel

  •  Renovering av en historisk byggnad i Estland
  • Reparation av en historisk bro i Nederländerna
  • Understöd av ett lokalt museum på Irland

 

 

 

 

 

 

 

 

Denna svenska översättning har organiserats av Translators without Borders (TWB) (TwB), en oberoende samhällsnyttig organisation, vilken understödjer statligt obundna organisationer för att utvidga deras humanitära arbete genom professionella översättningar som utförs utan kostnad. Översättare: Angelica Kjellström

 

Closeness creates understanding -

Distance causes misunderstanding!

Current topic on Facebook:

Corona!