Projetos

 

 

Nepýtajte sa, čo robia ostatní pre vás, pýtajte sa, čo robíte vy pre ostatných!

 

 

Malé gesto s veľkým dosahom!

„Nemali by ste pre mňa euro?“ Túto otázku sme raz dostali na ulici v Stuttgarte. Asi nielen my, sem-tam ju začujeme všetci. Jednoduchá otázka a malá suma.

 

Chceme sa vás dnes opýtať to isté:

 

Dali by ste nám 1 euro? Len jedno!

 

Stačí jedno euro na osobu a rok a dá sa tak veľa vykonať, aj takmer nemožné.

 

Môžete ako jednotlivec oželieť 1 euro za rok?

Dokáže vaša trojčlenná rodina vyžiť bez 3 eur za rok?

Môžete ako podnikateľ s 15 zamestnancami darovať 15 eur za rok?

 

Tak sa staňte súčasťou niečoho veľkého. Ovplyvnite dianie v Európe.

 

Pretože vám dávame možnosť zúčastniť sa rozhodovania, ktoré projekty sa budú z vašich darov podporovať.

 

Tento portál so všetkými potrebnými informáciami týkajúcimi sa projektov a darov začne fungovať v polovici roku 2014!

 

 

 

 

 

Projekty sú rozdelené do troch oblastí:

 

   a. humanitárna / sociálna pomoc, ako napríklad

  • vybavenie sirotinca v Rumunsku
  • zriadenie útulku pre ženy vo Švédsku
  • azyl pre bezdomovcov vo Francúzsku

 

   b. ekológia / životné prostredie / príroda, ako napríklad

  • udržiavanie oblasti s korkovými dubmi v Španielsku
  • ochrana liahní morských korytnačiek v Grécku
  • zachovanie riečneho biotopu v Nemecku

 

   c. kultúrne projekty, ako napríklad

  • renovácia historickej budovy v Estónsku
  • oprava historického mostu v Holandsku
  • podpora miestneho múzea v Írsku

 

 

 

 

 

 

 

 

Tento slovenský preklad zabezpečila nezávislá nezisková organizácia Translators without Borders (TWB), ktorá podporuje nevládne organizácie pri rozširovaní ich humanitárnej činnosti poskytovaním bezplatných profesionálnych prekladov. Prekladateľka: Jana Mifsud Novomeská

Closeness creates understanding -

Distance causes misunderstanding!

Current topic on Facebook:

Corona!