Vitajte v iniciatíve fairstep

 

fairstep je európska iniciatíva „Európania pomáhajú Európanom - ľudia pomáhajú ľuďom“

 

Podporujeme lepšie porozumenie v rámci Európy, hlavne porozumenie Európanov navzájom.

 

Iniciatíva fairstep sa snaží o zjednotenú Európu, kde sa ľudia všetkých etnických, náboženských a politických skupín alebo iných individuálnych názorov stretávajú so vzájomnou toleranciou pochopením, dôstojnosťou a úctou. Spoločne môžeme viesť život bez násilia, v zdraví, mieri, bezpečí a spokojnosti.

 

Iniciatíva fairstep podporuje s pomocou všetkých ľudí v EÚ verejnoprospešné projekty vo všetkých členských štátoch Európskej únie.

 

 

Pretože MY všetci sme Európania, MY sme Európa!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tento slovenský preklad zabezpečila nezávislá nezisková organizácia Translators without Borders (TWB), ktorá podporuje nevládne organizácie pri rozširovaní ich humanitárnej činnosti poskytovaním bezplatných profesionálnych prekladov. Prekladateľka: Jana Mifsud Novomeská

 

Closeness creates understanding -

Distance causes misunderstanding!

Current topic on Facebook:

Corona!