Projekty

 

 

Nie pytaj, co inni mogą zrobić dla Ciebie, ale co Ty możesz zrobić dla innych!


 

 

Drobne gesty o olbrzymim znaczeniu!

 

„Masz dla mnie jedno euro?” Takie pytanie usłyszeliśmy na ulicy w Stuttgarcie. Z pewnością nie tylko my i nie tylko tego dnia. Zwykła prośba o małą sumę pieniędzy.

 

Dziś chcielibyśmy przekazać to pytanie dalej:

 

Mają Państwo dla nas 1 €? Tylko 1 €!

 

1 € od co roku od każdego pozwoliłoby nam wprawić w ruch wielkie tryby, a nawet przenosić góry.

 

Czy budżet singla wytrzyma 1 € rocznie?

Czy trzyosobowa rodzina może poświęcić 3 € na rok?

Czy Państwo, jako właściciele firmy, zatrudniającej 15 pracowników, mogą sobie pozwolić na datek w wysokości 15 € rocznie?

 

Jeżeli tak, to mogą stać się Państwo częścią większej całości. Każdy może mieć wpływ na kształt Europy.

 

To Państwo decydują o tym, które projekty warto wesprzeć dotacją.

 

Nasz portal startuje w połowie 2014 roku i będzie zawierał wszystkie niezbędne informacje na temat projektów i datków!

 

 

 

Projekty są podzielone na trzy kategorie:

 

   a. pomoc humanitarna / socjalna jak np.

  • wyposażenie domu dziecka w Rumunii
  •  stworzenie domu samotnej matki w Szwecji
  • noclegownia dla bezdomnych we Francji

 

   b. ekologia / środowisko / natura jak np.

  • opieka nad obszarem porośniętym korkowcem w Hiszpanii
  • ochrona miejsc lęgowych żółwi w Grecji
  • zachowanie biotopu rzeki w Niemczech

 

    c. kultura jak np. 

  •  renowacja historycznego budynki w Estonii
  • naprawa zabytkowego mostu w Holandii
  • wsparcie dla lokalnego muzeum w Irlandii

 

 

 

 

 

 

 

 

Tłumaczenie na język polski zostało zorganizowane przez Translators without Borders (TWB), niezależną organizację pożytku publicznego, wspierającą organizacje pozarządowe poprzez nieodpłatne dostarczanie profesjonalnych tłumaczeń. Tłumacz: Szymon Metkowski

Closeness creates understanding -

Distance causes misunderstanding!

Current topic on Facebook:

Corona!