Allmän information för deltagarna i De 10 000 personernas lopp

 

 

Skulle du vilja vara med i detta spännande evenemang?

Tror du på ett Europa för dess invånare?

Uppfyller du kraven nedan?

Ansök då idag om det avsnitt som du skulle vilja vara med och springa!

 

Krav: Deltagarna måste vara

 

  • medborgare i ett EU-land,
  • myndiga,
  • och kunna springa sin sträcka på ungefär 9 minuter.

 

Varje löpare kommer att tilldelas en specifik löpsträcka som är ungefär 2 km lång på det avsnitt som de har valt. Om antalet löpare som har ansökt om ett avsnitt är större än antalet tillgängliga sträckor kommer uppdraget att avgöras genom lottning. 

Där så är möjligt kommer varje löpsträcka att tilldelas en reservlöpare. Alla som inte väljs ut som löpare eller reservlöpare kommer på begäran att skrivas upp på en väntelista för aktuellt avsnitt.

Alla löpare, reservlöpare och de på väntelistan ska underteckna en löparförsäkran.

Den faktiska sträckan på ett visst avsnitt kan komma att ändras med kort varsel.

 

Det finns ingen startavgift, men vi skulle bli glada om vi fick donationer i valfri storlek från sökandena, t.ex. 1 euro!!!

 

 

 

Hur det fungerar:

 

  • Fyll i och skicka in ansökan online.
  • Efter det att ansökningarna har granskats och löpsträckorna har tilldelats kommer resultaten att publiceras här.
  • Vi informerar dig via e-post när översikterna är tillgängliga.
  • Alla löpare, reservlöpare och de på väntelistan ska underteckna och återsända en löparförsäkran senast angivet datum och tidpunkt. Senaste datum för att lämna in försäkringarna kommer att meddelas tillsammans med listan med löpare. Om löparförsäkran inte tas emot före utsatt datum och tidpunkt kommer reservlöparna och/eller deltagarna att flyttas upp i enlighet med väntelistan.
  • När alla scheman är färdigställda kommer löparna att informeras om tiderna (datum, klockslag) då de ska finnas på plats vid sin sträcka. Vi måste alla ha förståelse för eventuella förseningar.
  • Också barn och ungdomar får ansöka, förutsatt att de uppfyller övriga krav, deras föräldrar samtycker och åtminstone en vårdnadshavare följer med dem på sträckan. Ungdomar i åldrarna 14–18 år får springa sin sträcka själva, om deras föräldrar är villiga att ta ansvar för detta.

 

 

 

 

 

 

 

Denna svenska översättning har organiserats av Translators without Borders (TWB) (TwB), en oberoende samhällsnyttig organisation, vilken understödjer statligt obundna organisationer för att utvidga deras humanitära arbete genom professionella översättningar som utförs utan kostnad. Översättare: Anna Nielsen

 

 

Closeness creates understanding -

Distance causes misunderstanding!

Current topic on Facebook:

Movie: "just a scarf"