Var och en av oss har en röst, men enbart summan av alla våra röster fyller vår framtids kör.

 

 

 

Vi glädjer oss över varje europé som öppet och ärligt gör sin röst hörd för en framtid i Europa, för fairstep och för vårt arbete.

 

Ge människorna i Europa din röst, ge dig själv en röst. 

 

Hinweis: Bitte die mit * gekennzeichneten Felder ausfüllen.

 

Samtyckesförklaring:

 

I och med att jag skickar min röst samtycker jag till att min röst offentliggörs såväl som mina markerade uppgifter på fairsteps´ hemsida.

Jag har rätt att när som helst återkalla offentliggörandet. fairstep har inom ramen för sin icke-vinstsyftande verksamhet även rätt att helt eller delvis använda min röst för andra ändamål, till exempel trycksaker.

Jag bekräftar att detta är min personliga och individuella röst, och att jag meddelar den frivilligt och utan tvång.

Dessutom bekräftar jag att jag är myndig i lagens mening, eller att jag har mina föräldrars samtycke.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denna svenska översättning har organiserats av Translators without Borders (TWB) (TwB), en oberoende samhällsnyttig organisation, vilken understödjer statligt obundna organisationer för att utvidga deras humanitära arbete genom professionella översättningar som utförs utan kostnad. Översättare: Angelica Kjellström

Closeness creates understanding -

Distance causes misunderstanding!

Current topic on Facebook:

Corona!