Här hittar du Europeiska unionens 100 000 ansikten fördelade efter land

 

Egentligen ville vi låna idén ”enmiljondollarsidan”, upprätta en motsvarande pixelsida och likaledes erbjuda pixlarna motsvarande donationen 1 € (10 SEK) per pixel. Men då vi konstaterade att det så gott som är omöjligt att hitta en bild á 10 x 10 pixlar = 100 pixlar = 100 Euro (SEK 1000) på en sådan sida, var vi inte längre intresserade. Därav uppkom sidan ”de 100000 ansiktena” som bildgalleri. Vi tror att vi därigenom erbjuder våra donatorer en individuell och mer högvärdig plattform för sig själva, sina vänner, bekanta eller företag, och att de enskilda bilderna på så sätt tillvaratas på ett mer effektivt och varaktigt sätt.

 

 

Closeness creates understanding -

Distance causes misunderstanding!

Current topic on Facebook:

Corona!