Allmänna villkor

 • Donationens nivå riktar sig efter bildframställningens storlek.
 • Det finns följande kategorier: (storlek - donation - format)

              XS - 100 € - 320 x 240
              S - 250 € - 640 x 480
              M - 500 € - 1280 x 1024
              L - 1000 € - 1600 x 1200
              XL - 2500 € - så långt ingen gräns

              Motsvarande exempel finner du här.

 • Du kan förse dina bilder med en länk (totalsumma + € 10,-- (SEK 10)/bild och sida)
 • Med din donation skaffar du dig ingen som helst rättighet till fairpages hemsida.
 • Du skaffar dig rätten att en bild av dig läggs upp på önskad landssida såväl som i önskad kategori.
 • Du har möjlighet att oberoende av varandra offentliggöra bilder på flera länders sidor.
 • Efter det att bilder och länkar lagts upp kan de inte längre ändras.
 • Din bild är synlig på denna sida åtminstone fram till och med den 30.10.2014, eventuellt längre.
 • Hur bilden placeras riktar sig efter donationens ingångsdatum plus bildmaterialet.
 • Bilder, reklam, banér, texter och länkar med diskriminerande, rasistiskt eller kränkande innehåll, till exempel våldsamma/våldsförhärligande eller pornografiska framställningar godtas inte och kommer omgående att tas bort.
 • Dessutom är detta ingen plattform för politisk eller religiös reklam och åsikter av dylikt slag.
 • Vi förbehåller oss rätten att när som helst radera bilder och länkar som inte motsvarar andan för denna hemsida.
 • Om vi inte kan acceptera bilder eller länkar, ger vi dig möjligheten att placera en alternativ bild eller länk. Om även denna måste avlägsnas, betalar vi tillbaka din donation med avdrag för uppkomna kostnader.
 • Du kan när som helst vid en senare tidpunkt ta bort din bild eller länk, om du skulle vilja göra det vid en senare tidpunkt. I detta fall återbetalas inte din donation. Den placering som frigjorts står därefter åter till förfogande för allmänheten.
 • Bilderna inklusive länk och test måste vara förenliga i storlek. Om detta inte skulle vara fallet, tar vi inte på oss något ansvar för att framställa din bild respektive text.
 • Bilder måste ha formatet JPEG eller GIF.
 • Bilderna får maximalt vara lika stora som det önskade formatet.
 • Bilderna får inte vara animerade.
 • Länkarna måste leda till offentligt tillgängliga webbplatser.
 • Du måste inneha alla rättigheter till de bilder, texter, länkar och webbplatser som du använder. Vi tar inte på oss något ansvar, om tredje parts rättigheter kränks.
 • Om brott mot rättigheter yppas inaktiverar vi bilder, texter och länkar tills dess att ett rättsligt klarläggande ägt rum.
 • Föräldrar ansvarar för sina barn.
 • På grund av underhålls- eller omställningsarbeten kan fairsteps hemsida i sin helhet eller delar därav kortfristigt vara offline. Vi ber om förståelse, eftersom detta även kan beträffa dessa sidor.

 

Closeness creates understanding -

Distance causes misunderstanding!

Current topic on Facebook:

Corona!