fairstep -       ??? 

 

                fairstep -  

 

     fairstep - fairstep -  

 

???                fairstep

 

 

Seveda smo pri pripravah razmišljali o logotipu in opazni pisavi za fairstep. Imeli smo celo nekaj zelo dobrih idej. Vendar smo potem spoznali, da bi lahko logotip za vse Evropejce tudi vsi oblikovali.

 

Zato smo si zamislili naslednje:

 

Vse, bodisi amaterje bodisi strokovnjake, ki se čutijo poklicane za to, vabimo, da nam pošljejo svoje predstavitve in vizije glede pisave in logotipa fairstepa. Kaj se najbolje ujema z našo potjo in našim ciljem?

Vse uporabne pošiljke bomo tu objavili in dali na glasovanje vsem EU-državljanom.

 

 

 

 

 

Slovenski prevod je zagotovilo združenje Translators without Borders (TWB), neodvisna dobrodelna organizacija, ki si prizadeva podpirati nevladne organizacije, tako da z brezplačnimi profesionalnimi prevodi širi njihovo humanitarno delo. Prevajalec: Žiga Kovač

 

 

Closeness creates understanding -

Distance causes misunderstanding!

Current topic on Facebook:

Corona!