Quem somos

 

 

fairstep je nezávislá charitatívna organizácia, ktorá bola založená ako charitatívna podnikateľská spoločnosť a predchodca neziskovej organizácie.

 

 

Naším cieľom je vytvorenie porozumenia kultúry, zvykov a života ľudí v Európe prostredníctvom verejnoprospešných projektov vo všetkých krajinách Európskej únie a v budúcnosti v celej Európe.

 

Veríme, že spoločná cesta všetkých Európanov je najdôležitejším spoločenským krokom v 21. storočí.

Sme pevne presvedčení, že sa nám túto cestu so všetkými jej prekážkami podarí zvládnuť iba spoločnými silami.

 

Na túto cestu sa chceme vydať so všetkými ľuďmi žijúcimi v Európe s dôstojnosťou, toleranciou, ľudským rešpektom a spoločnou dôverou.

 

Bez týchto vlastností nik z nás neuspeje.

 

Sme presvedčení, že máme jedinečnú historickú možnosť

 

  • stretávať sa v mieri,
  • učiť sa o sociálnej a kultúrnej rozdielnosti v Európe,
  • zažívať ju
  • a obohacovať tým svoje životy. 

 

Dúfame, že sa k nám na tejto ceste pripoja mnohí ľudia a pomôžu nám pretvoriť Európu na kontinent pre slobodných a slušných ľudí.

 

Pretože my všetci sme Európania, musíme to iba pochopiť a prijať!

 

Iniciatíva fairstep nemá žiadne politické, náboženské ani hospodárske ciele.

 

Naša činnosť vychádza z ľudských práv OSN.

 

 

 

 

Tento slovenský preklad zabezpečila nezávislá nezisková organizácia Translators without Borders (TWB), ktorá podporuje nevládne organizácie pri rozširovaní ich humanitárnej činnosti poskytovaním bezplatných profesionálnych prekladov. Prekladateľka: Jana Mifsud Novomeská

 

Closeness creates understanding -

Distance causes misunderstanding!

Current topic on Facebook:

Corona!