fairstep -       ??? 

 

                fairstep -  

 

     fairstep - fairstep -  

 

???                fairstep

 

 

 

Samozrejme sme pri príprave projektu rozmýšľali nad logom charakteristickom type písma pre iniciatívu fairstep. Dokonca sa objavilo niekoľko skutočne dobrých nápadov. Došli sme však k záveru, že o logu pre všetkých Európanov by mohli rozhodovať všetci.

 

Z toho dôvodu sme vymysleli toto:

 

Srdečne pozývame všetkých, či už amatérov, alebo profesionálov, aby nám poslali svoje nápady a vízie písma a loga pre iniciatívu fairstep.

Čo je najvhodnejšie pre našu cestu, ambíciu a účel?

Všetky použiteľné návrhy budú zverejnené na našej webovej stránke a budú o ich môcť hlasovať všetci občania EÚ.

 

 

 

 

 

 

Tento slovenský preklad zabezpečila nezávislá nezisková organizácia Translators without Borders (TWB), ktorá podporuje nevládne organizácie pri rozširovaní ich humanitárnej činnosti poskytovaním bezplatných profesionálnych prekladov. Prekladateľka: Jana Mifsud Novomeská

 

 

Closeness creates understanding -

Distance causes misunderstanding!

Current topic on Facebook:

Corona!