Všeobecné informácie pre účastníkov „Behu 10 000 ľudí“

 

Chcete sa zúčastniť tejto skvelej udalosti?
Ste zástancom Európy ľudí?
Spĺňate nasledujúce požiadavky?
Potom sa ešte dnes prihláste pre váš obľúbený sektor!


Požiadavky: Zúčastniť sa môže každý kto


  • je občanom krajiny EÚ,
  • je plnoletý
  • a dokáže zabehnúť vzdialenosť približne za 9 minút.

 

Každému bežcovi je pridelená konkrétna bežecká časť o dĺžke približne 2 kilometrov v častiach, ktoré si sami zvolia. Ak sa pre jeden sektor prihlási viac bežcov, ako je počet bežeckých častí, bude sa o bežcoch losovať.
Ak je to možné, každej bežeckej časti bude priradený náhradný bežec. Všetci, ktorí nie sú nominovaní za bežcov ani za náhradných bežcov, sa dostanú na čakaciu listinu pre príslušný sektor.
Každý bežec, náhradný bežec a osoby na čakacej listine musia podpísať deklaráciu bežcov.

Trasa jednotlivých sektorov sa môže tiež náhle zmeniť.


Neexistuje žiadny poplatok za účasť, ale ocenili by sme akýkoľvek dar zo strany uchádzačov, napríklad 1 euro!!!

 

 

Ako to funguje:

 

  • Vyplňte prihlášku on-line a odošlite.
  • Po zhodnotení žiadostí a pridelení bežeckých častí budú výsledky publikované na tejto stránke.
  • E-mailom vás upozorníme, keď budú k dispozícii prehľady.
  • Odoslanie späť deklarácie bežca každým bežcom, náhradným bežcom a osobou na čakacej listine do určeného dátumu. Dátum najneskoršieho odoslania deklarácie bude uvedený spolu so zoznamom bežcov. Pokiaľ bežec neodošle deklaráciu do uvedeného dátumu, náhradný bežec alebo účastníci podľa čakacej listiny sa posunú o vyššie.
  • Po uzávierke bude vyhlásený rozvrh časov (deň, hodina), kedy musia byť bežci pripravení na začiatku ich príslušných bežeckých častí. Bohužiaľ všetci musíme počítať s časovými sklzmi.
  • Prihlásiť sa môžu aj deti a mladiství, ak spĺňajú ostatné  požiadavky, ich rodičia s tým súhlasia a pri behu ich bude sprevádzať aspoň jeden rodič alebo poručník. Mladiství vo veku 14 – 18 rokov nemusia byť na trase sprevádzaní, pokiaľ za nich preberú zodpovednosť ich rodičia.

 

 

Closeness creates understanding -

Distance causes misunderstanding!

Current topic on Facebook:

Corona!