Zdroj: Google Maps
Zdroj: Google Maps

 

 

Čo sa stane, keď mnohí ľudia prispejú troškou k dielu?

 

 

10.000 Európanov - 20.000 kilometrov

 

 

Beh pre Európu vzájomného rešpektu, ľudskej blízkosti, úprimnej tolerancie a hlbokej dôvery.

 

 

 

 

Pre spoločnú budúcnosť všetkých ľudí v Európe.

 

Niekto si povie: „Ste blázni.“ My tvrdíme, že človek dokáže čokoľvek.

 

Neletíme na Mesiac. Nekrúžime okolo Zeme. Bežíme Európou!

 

 

Čo robiť:

 

Bežte s nami. Nadchnite sa, keď 10 000 Európanov prebehne všetkými krajinami Európskej únie a prekoná vzdialenosť 20 000 kilometrov.

 

Chcete a aktívne zúčastniť tejto historickej udalosti?

 

Tento portál so všetkými potrebnými informáciami bude spustený v polovici roku 2014!

 

 

Najskôr niekoľko stručných predbežných informácií:

 

Očakávaný štart: Marec / apríl 2015

 

Plánovaná doba trvania: 6 mesiacov

 

Každý účastník zabehne dva kilometre.

 

Štart a cieľ bude v Aténach na Akropolise

 

Trasa povedie všetkými hlavnými mestami jednotlivých krajín.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tento slovenský preklad zabezpečila nezávislá nezisková organizácia Translators without Borders (TWB), ktorá podporuje nevládne organizácie pri rozširovaní ich humanitárnej činnosti poskytovaním bezplatných profesionálnych prekladov. Prekladateľka: Jana Mifsud Novomeská

 

Closeness creates understanding -

Distance causes misunderstanding!

Current topic on Facebook:

Corona!