Obchodné podmienky

 • Výška daru závisí od veľkosti zobrazenia obrázku.
 • Existujú nasledujúce kategórie: (veľkosť - dar - formát)

              XS - 100 € - 320 x 240
              S - 250 € - 640 x 480
              M - 500 € - 1 280 x 1 024
              L - 1000 € - 1 600 x 1 200
              XL - 2 500 € - v súčasnosti bez obmedzenia

              Príslušné príklady nájdete tu.

 • Svoje obrázky môžete označiť odkazom. (paušálna suma + 10 eur / obrázok a stránku)
 • Svojím darom nezískavate žiadne práva na domácu stránku iniciatívy fairstep.
 • Získavate právo, aby bol obrázok umiestnený na stránke/stránkach požadovanej krajiny a v požadovanej kategórii.
 • Máte možnosť publikovať obrázky nezávisle na viacerých stránkach krajín.
 • Obrázky a odkazy sa po zverejnení už nedajú zmeniť.
 • Váš obrázok zostane na tejto stránke do 30. 10. 2014, prípadne dlhšie.
 • Umiestnenie vášho obrázku závisí od prijatia daru a od obrázku.
 • Obrázky, reklama, transparenty, texty a odkazy s diskriminačným, rasistickým alebo urážlivým obsahom, ako aj násilné a pornografické materiály, nebudú prijaté a budú okamžite vymazané.
 • Okrem toho, toto nie je platforma pre politické či náboženské propagovanie alebo názory.
 • Vyhradzujeme si právo kedykoľvek vymazať obrázky a odkazy, ktoré nezodpovedajú duchu tejto stránky.
 • Ak obrázky a odkazy nemôžeme prijať, dostanete možnosť umiestniť náhradný obrázok / odkaz. Ak by tento musel byť tiež odstránený, bude vám vrátený váš dar po odčítaní vzniknutých nákladov.
 • Ak by ste chceli obrázok / odkaz vymazať neskôr, bude to kedykoľvek možné. V tomto prípade nebude možné vrátenie vášho daru. Vami uvoľnené miesto bude opäť k dispozícii verejnosti.
 • Obrázky vrátane odkazu a textu musia byť kompatibilnej veľkosti. Ak to tak nie je, nepreberáme zodpovednosť za zobrazenie vášho obrázku a textu.
 • Obrázky musia byť vo formáte JPEG alebo GIF.
 • Obrázky musia mať maximálnu veľkosť požadovaného formátu.
 • Obrázky nemôžu byť animované.
 • Odkazy musia viesť na verejne prístupné webové stránky.
 • Musíte vlastniť všetky práva na použitie vašich obrázkov, textu, odkazov a webových stránok. Nepreberáme žiadnu zodpovednosť za porušenie práv iných osôb.
 • Pri odhalení porušenia práva deaktivujeme obrázky, text a odkazy až do právneho vyjasnenia.
 • Rodičia preberajú zodpovednosť za svoje deti.
 • Kvôli údržbe a úpravám môže byť celá webová stránka fairstep alebo jej časti dočasne offline. Keďže sa to môže týkať aj týchto stránok, prosíme vás v tejto veci o pochopenie.

 

Closeness creates understanding -

Distance causes misunderstanding!

Current topic on Facebook:

Corona!