Každý z nás má hlas, ale iba celok našich hlasov vytvorí zbor našej budúcnosti.

 

 

 

Tešíme sa z každého Európana ktorý tu nechá otvorene a úprimne zaznieť svoj hlas k budúcnosti v Európe, k iniciatíve fairstep a našej práci.

 

Dajte ľuďom Európy svoj hlas, dajte hlas sami sebe.

 

Hinweis: Bitte die mit * gekennzeichneten Felder ausfüllen.

 

Vyhlásenie o súhlase:

 

Odoslaním svojho hlasu (výroku) súhlasím so zverejnením môjho výroku a mnou zvolených údajov na webovej stránke iniciatívy fairstep.

Toto zverejnenie mám právo kedykoľvek odvolať.

Iniciatíva fairstep má právo použiť celý môj výrok alebo jeho časti v rámci svojej charitatívnej činnosti inde, napr. v tlačených materiáloch.

Potvrdzujem, že sa jedná o môj osobný, individuálny výrok, ktorý vyjadrujem dobrovoľne a bez akéhokoľvek nátlaku.

Ďalej potvrdzujem, že som podľa zákona dospelá osoba alebo mám súhlas svojich rodičov.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tento slovenský preklad zabezpečila nezávislá nezisková organizácia Translators without Borders (TWB), ktorá podporuje nevládne organizácie pri rozširovaní ich humanitárnej činnosti poskytovaním bezplatných profesionálnych prekladov. Prekladateľka: Jana Mifsud Novomeská

 

 

Closeness creates understanding -

Distance causes misunderstanding!

Current topic on Facebook:

Corona!