Ogólne informacje dla uczestników „biegu dziesięciu tysięcy”

 

Chcesz wziąć udział w tym niezwykłym wydarzeniu?

Jesteś za Europą obywateli?

Spełniasz poniższe warunki?

W takim razie już dziś zgłoś się do udziału na jednym z odcinków!

 

Warunki: Uczestnikiem może być każdy, kto

 

  • jest obywatelem jednego z krajów członkowskich UE,
  • jest pełnoletni
  • i jest w stanie przebiec odcinek trasy w ok. 9 minut.

 

Każdemu biegaczowi przyporządkowany zostanie dystans ok. dwóch kilometrów na wybranym przez niego odcinku. Jeżeli na jeden odcinek trasy zgłosi się więcej uczestników niż jest dostępnych dystansów, zadecyduje los.

O ile to będzie możliwe do każdego odcinka zostanie przypisany biegacz zastępczy. Wszyscy, którzy nie zostaną wybrani jako biegacze lub biegacze zastępczy na życzenie mogą zostać wciągnięci na listę rezerwową dla tego odcinka trasy.

Biegacze, biegacze zastępczy oraz osoby na liście rezerwowych muszą podpisać oświadczenie.

Przebieg poszczególnych odcinków trasy może ulec zmianie, również na krótko przed imprezą.


Nie są pobierane opłaty startowe, jednak będziemy się cieszyć z każdego datku kandydatów, np. w wys. 1 €!!!

 

 

 

Jak to przebiega?

 

  • Wypełnij i wyślij zgłoszenie on-line.
  • Po ocenie zgłoszeń i przydzieleniu dystansów w tym miejscu opublikujemy wyniki postępowania.
  • Poinformujemy mailem, kiedy dostępne będą zestawienia.
  • Odesłanie oświadczeń przez każdego z biegaczy, biegaczy zastępczych oraz przez każdą osobę na liście rezerwowych w określonym terminie. Ostateczny termin odesłania zostanie opublikowany wraz z listami biegaczy. W przypadku gdy w oznaczonym terminie nie otrzymamy oświadczenia, pobiegnie biegacz zastępczy albo osoba z listy rezerwowej.
  • Po zakończeniu procedur przekazana zostanie informacja o terminach (dzień, godzina), w których biegacze muszą stawić się na startach swoich dystansów. Wszyscy musimy się niestety liczyć z opóźnieniami.
  • Dzieci i młodzież mogą również ubiegać się o start jeżeli spełniają inne wymagania, ich rodzice wyrażą zgodę i jeżeli w biegu będzie towarzyszył przynajmniej jeden opiekun prawny. Młodzież pomiędzy 14 a 18 rokiem życia może biec sama, o ile rodzice przyjmą na siebie odpowiedzialność.


 

Closeness creates understanding -

Distance causes misunderstanding!

Current topic on Facebook:

Corona!