Warunki ogólne

 

 • Wysokość datku zależy od rozmiaru grafiki.
 • Dostępne są następujące kategorie: (rozmiar – wysokość datku – format)

 

              XS - 100 € - 320 x 240
              S - 250 € - 640 x 480
              M - 500 € - 1280 x 1040
              L - 1000 € - 1600 x 1200
              XL - 2500 € - dotychczas bez granic

             Odpowiednie przykłady znajdują się tutaj.

 • Do zdjęcia można dodać link. (ryczałt + 10,- € / zdjęcie i strona)
 • Datek nie oznacza uzyskania praw do strony fairstep.
 • Zachowują Państwo prawo do decydowaniu o umieszczeniu zdjęcia na wybranej stronie krajowej i w wybranej kategorii.
 • Mają Państwo możliwość niezależnego opublikowania zdjęcia na wielu stronach krajowych.
 • Po publikacji nie można wprowadzać zmian do zdjęć i linków.
 • Państwa zdjęcie pozostanie widoczne na stronie przynajmniej do dn. 30.10.2014 r., a może nawet dłużej.
 • Zamieszczenie zdjęcia zależy od daty wpływu datku oraz materiału zdjęciowego.
 • Zdjęcia, reklamy, banery, teksty i linki o treściach dyskryminujących, rasistowskich oraz obraźliwych, a także propagujące przemoc i pornografię są niedozwolone i będą natychmiast usuwane.
 • Poza tym nie jest to odpowiednia platforma do wyrażania opinii politycznych lub religijnych i prowadzenia agitacji.
 • Zastrzegamy sobie prawo do usuwania zdjęć i linków, niezgodnych z duchem tej strony.
 • Jeśli zaproponowane zdjęcia lub linki nie będą mogły zostać przez nas zaakceptowane, otrzymają Państwo możliwość zamieszczenia innych fotografii / linków. Gdyby kolejne zdjęcie również będzie musiało zostać usunięte, datek zostanie Państwu zwrócony, po potrąceniu kosztów.
 • Jeżeli z jakiegokolwiek powodu zechcą Państwo usunąć swoje zdjęcie w przyszłości, będzie to możliwe w dowolnym momencie. W takim wypadku kwota datku nie zostanie zwrócona. Powstałe w wyniku tego miejsce zostanie wystawione do ponownego użytku.
 • Zdjęcia, wraz z linkami oraz tekstem, muszą mieć odpowiedni współczynnik rozmiarów. Gdyby tak nie było, nie możemy zagwarantować poprawności ich wyświetlania.
 • Zdjęcia należy zapisać w formacje JPEG lub GIF.
 • Nie mogą one mieć rozmiaru większego niż wybrany format.
 • Zdjęcia nie mogą zawierać animacji.
 • Linki muszą odnosić się do ogólnodostępnych stron internetowych.
 • Muszą Państwo dysponować wszelkimi prawami do zastosowanych zdjęć, tekstów, linków i stron internetowych. Nie ponosimy odpowiedzialności za naruszenie praw osób trzecich.
 • W przypadku zgłoszenia naruszeń, zdjęcia, teksty i linki staną się nieaktywne do czasu ustalenia aktualnego stanu prawnego.
 • Rodzice ponoszą odpowiedzialność za swoje dzieci.
 • Ze względu na prace konserwacyjne i aktualizacje strona fairstep lub niektóre jej części mogą być czasowo niedostępne. Ponieważ może to dotyczyć również tej strony, bardzo prosimy o wyrozumiałość.

 

Closeness creates understanding -

Distance causes misunderstanding!

Current topic on Facebook:

Corona!