fairstep - Projektregistrering

 

 

Hjertelig velkommen til den europæiske projektregistrering hos fairstep®:

 

For at kunne deltage i fairstep®-programmet skal du opfylde følgende forudsætninger:

  • Du er bosiddende i et EU-land
  • Dit projekt befinder sig eller skal realiseres i et EU-Land
  • Dit projekt falder ind under én af de tre nedenstående kategorier

·         Humanitær / social hjælp

·         Økologi / miljø / natur

·         Kulturelle projekter / kultur

 

 

Passer alle punkter på dit projekt? Så vil vi gerne bede dig om at følge nedenstående vejledning:

 

Registrer dig her. Når vi har modtaget dine oplysninger, sender vi dig et projektnummer. Skriv dette nummer på dine projektdokumenter, og oplys altid nummeret ved al kommunikation med os.

 

Du kan downloade et skema til projektdokumenterne som pdf-fil i det følgende.

 

Vi sender dig en e-mail med en doc-fil af skemaerne, som du kan udfylde direkte.

 

Udfyld venligst alle punkter i vores skemaer på en pc (ikke i hånden), så de kan kopieres digitalt. Eventuelle spørgsmål kan stiles til project-quest@fairstep.org.

 

Send dine projektdokumenter på engelsk inklusive alle nødvendige bilag på e-mail til os: projects@fairstep.org

 

Når vi har modtaget projektdokumenterne fra dig, kontrollerer vi, om alt er med. Derefter sætter vi dit projekt ind på fairstep.org online.

 

Det er dig alene, der i fuldt omfang hæfter for rigtigheden af oplysningerne om dit projekt.

 

Indleveringen af dit projekt er en ansøgning om støtte i form af bidrag fra alle EU-borgere. Dette er ikke ensbetydende med en tvungen finansiering.

 

Vores støttekampagne for indsendte projekter i et kalenderår slutter med den 31.12. Eventuelle bidrag starter i januar året efter. Undtaget herfra er direkte støtte af det fulde projekt fra enkelte sponsorer.

 

Projekter, som modtager bidrag, markeres som sådan, men forbliver som realiseret på fairstep®'s hjemmeside. Projekternes realisering dokumenteres løbende og præsenteres online.

 

Projekter uden bidrag markeres som ikke-realiserede og kan efter ønske opstilles igen året efter.

 

Hvis du har spørgsmål, bedes du bruge vores kontaktformular

 

 

Projektdokumenter 2014_2015 DK.pdf
Adobe Acrobat Dokument 60.4 KB

Registreringsskema

Bitte den Code eingeben:

Hinweis: Bitte die mit * gekennzeichneten Felder ausfüllen.

 

Samtykkeerklæring

 

Med forsendelsen af registreringen bekræfter vi vores ønske om at indsende et projekt til fairstep®.

Vi bekræfter, at alle oplysninger er korrekte, og at vi er ansvarlige for oplysninger og kommunikation.

Vi har læst, forstået og accepteret forudsætningerne samt forløbet i fuldt omfang.

Vi bekræfter desuden, at vi er myndige i henhold til loven.

 

 

 

 

 

 

 

Den danske oversættelse er arrangeret af Translators without Borders (TWB), en selvstændig nonprofit-organisation, som hjælper ikke-statslige organisationer med at udvide deres humanitære arbejde ved at tilbyde gratis professionelle oversættelser. Oversætter: Scantext

 

 

Closeness creates understanding -

Distance causes misunderstanding!

Current topic on Facebook:

Corona!