Kære

overborgmestre, borgmestre, byråd og kommunalbestyrelser,

 

I forbindelse med kampagnen "Løb med 10.000 deltagere" har vi hos fairstep® som initiator udarbejdet en foreløbig ruteplan gennem alle lande i den Europæiske Union. Denne rute fører også gennem jeres region / kommune. Her kan I se og bedømme rutens nøjagtige forløb. Som det ser ud nu, vil løbet "Løb med 10.000 deltagere" foregå i perioden fra april til oktober. Det dermed forbundne omtrentlige tidsrum, hvor der løbes gennem jeres region / kommune, kan I ligeledes finde her.

 

For at kunne gennemføre denne event vil vi gerne bede jer om jeres tilsagn og jeres medvirken.

Er I villige til at deltage i denne usædvanlige begivenhed? Så vil vi gerne bede jer om at udfylde samtykkeerklæringen, underskrive den og returnere den til os.

 

Vi vil gerne bede om, at jeres region / kommune foretager en vurdering af ruten. Hvis vores forslag til rute er helt eller delvist ufordelagtigt, er vi naturligvis meget åbne over for alternative forslag. Er der seværdige steder, som vi bør føre vejen forbi? Er dele af ruten i uvejsomt terræn eller måske endda farlige for løberne?

 

Brug gerne det Google-Maps-link, vi har angivet, skriv ændringsforslagene ned, og send det opdaterede link inklusive en beskrivelse eller erklæring tilbage til os. Vi håber, I har forståelse for, at ikke alle forslag kan realiseres fuldstændig.

 

I er også meget velkommen til at aftale og koordinere med jeres nabo- region / kommune.

 

Hvis I har spørgsmål, er I meget velkommen til at kontakte os på tlf. (+49-(0)7971-9122207) eller på e-mail (community@fairstep.org).

 

Tusind tak for jeres samarbejde.

 

 

 

Kommunens samtykkeerklæring.pdf
Adobe Acrobat Dokument 26.3 KB

 

 

 

 

 

Den danske oversættelse er arrangeret af Translators without Borders (TWB), en selvstændig nonprofit-organisation, som hjælper ikke-statslige organisationer med at udvide deres humanitære arbejde ved at tilbyde gratis professionelle oversættelser. Oversætter: Scantext

Closeness creates understanding -

Distance causes misunderstanding!

Current topic on Facebook:

Corona!