Лична информация

Hinweis: Bitte die mit * gekennzeichneten Felder ausfüllen.

Справка: Моля, попълнете означените с * полета.

 

Декларация за съгласие:


С изпращането на този формуляр за изображения потвърждавам намерението си да публикувам изображение на страницата на "100 000 лица" на fairstep. 

 

Потвърждавам, че притежавам всички права над изображението, текста и линка и по този начин никакви чужди права, сега и в бъдеще, няма да бъдат накърнени. 

Всички лица от изображението са съгласни с публикуването.

Прочетох, разбрах и приемам напълно условията.

 

Освен това потвърждавам, че според закона съм пълнолетен или имам съгласието на родителите си.

 


Closeness creates understanding -

Distance causes misunderstanding!

Current topic on Facebook:

Movie: "just a scarf"