Всеки един от нас има глас, но само обединението на нашите гласове създава хора на бъдещето ни.

 

 

 

Радваме се за всеки европеец, който открито и честно демонстрира гласа си за бъдещето на Европа, за fairstep и нашия труд.

 

Дайте гласа си на хората в Европа, дайте глас за себе си!

 

Hinweis: Bitte die mit * gekennzeichneten Felder ausfüllen.

Справка: Моля, попълнете означените с * полета.

 

Декларация за съгласие:

 

С изпращането на гласа си давам разрешението си за публикуването на моя глас, както и на отбелязаните мои данни на страницата на fairstep. 

Имам правото да отменя публикуването по всяко време.

fairstep си запазва правото да използва изцяло или частично гласа ми в рамките на благотворителната си дейност и по друг начин, напр. печатни изделия.
Потвърждавам, че това е моят личен, индивидуален глас, който предоставям доброволно и без всякаква принуда.

Освен това потвърждавам, че според закона съм пълнолетен или имам съгласието на родителите си.

 


 

 

 

 

 

 

 

Преводът на български е организиран от "Преводачи без граници" (TWB) - независима доброволческа организация, която подкрепя неправителствени организации, като подпомага хуманитарната им дейност с безплатен професионален превод. Преводач: Ивелина Дракова-Айзман

 

 

Closeness creates understanding -

Distance causes misunderstanding!

Current topic on Facebook:

Movie: "just a scarf"