Всеки един от нас има глас, но само обединението на нашите гласове създава хора на бъдещето ни.

 

Тук ще намерите гласовете на:

Closeness creates understanding -

Distance causes misunderstanding!

Current topic on Facebook:

Movie: "just a scarf"