Проекти

 

 

Не питай какво ще направят другите за теб, а какво можеш ти да направиш за другите!


 

Малък жест с голямо въздействие!

 

"Да ти се намира едно евро?" - С този въпрос се сблъскахме на една улица в Щутгарт. Навярно не само ние и не само веднъж. Лесен въпрос и малка сума.

 

Бихме искали да зададем и на Вас този въпрос:

 

Да Ви се намира 1 €? Само едно!

 

Само с 1 € на човек за година можем да променим много, дори да преместим планини.

 

Можете ли, като необвързан, да се лишите от 1 € годишно?

Можете ли, като тричленно семейство, да отделите 3 € годишно?

Можете ли, като предприемач с 15 служители, да дарите 15 € годишно? 

 

Тогава станете част от нещо по-голямо! Участвайте и повлияйте на създаването на Европа!

 

Защото ние Ви даваме въможност заедно с нас да решавате кои проекти да бъдат подкрепени с Вашите дарения.

 

Този портал, с цялата необходима информация за проектите и даренията, ще бъде открит в средата на 2014 г.!

 

 

 

Проектите са разделени на три области:

 

     a. Хуманитарна / социална помощ като напр.

  • обзавеждане на дом за сираци в Румъния
  • създаване на дом за жени в Швеция
  • приют за бездомни във Франция

 

     b. Екология / околна среда / природа като напр.

  • поддържане на ареала на корков дъб в Испания
  • защита на местта за гнездене на морски костенурки в Гърция
  • запазване на речен биотоп в Германия

 

     c. Културни проекти като напр.

  • реставриране на историческа сграда в Естония
  • ремонт на исторически мост в Нидерландия
  • подкрепа за местен музей в Ирландия

 

 

 

 

 

 

 

 

Преводът на български е организиран от "Преводачи без граници" (TWB) - независима доброволческа организация, която подкрепя неправителствени организации, като подпомага хуманитарната им дейност с безплатен професионален превод. Преводач: Ивелина Дракова-Айзман

 

 

 

Closeness creates understanding -

Distance causes misunderstanding!

Current topic on Facebook:

Movie: "just a scarf"