за нас

 

fairstep е независима организация за взаимопомощ, създадена като благотворително предприемаческо дружество, предшественик на ООД с благотворителни цели.

 

 

Целта ни е да създадем разбиране за културата, начина на живот и бита на хората в Европа чрез благотворителни проекти във всички страни на Европейския съюз, а за в бъдеще и в цяла Европа. 

 

Според нашите убеждения, съвместният път на всички европейци е най-важната обществена стъпка на 21-ви век.

Твърдо сме убедени, че само ако сме обединени можем да преодолеем този път и трудностите, с които ще се сблъскаме по него.

Бихме искали да поемем по тази пътека заедно с всички хора, живеещи в Европа - с толерантност, зачитане на човешкото достойнство  и взаимно доверие.

 

Без тези качества всички ние ще се провалим.

 

Убедени сме, че държим в ръцете си неповторимия исторически шанс

 

  • да се срещнем в мир
  • да се учим от общественото и културно разнообразие в Европа
  • да го почувстваме
  • и с това да обогатим съвместния ни живот.
     

Надеждата ни е, че много от вас ще ни придружат по този път и ще ни помогнат да превърнем Европа в континент на свободни, открити хора.

 

Защото всички ние сме европейци, само трябва да го разберем и приемем!

 

fairstep няма никакви политически, религиозни или икономически цели.

 

Действията ни се основават на правата на човека на Организацията на обединените нации.

  

 

 

 

 

 

 

 

Преводът на български е организиран от "Преводачи без граници" (TWB) - независима доброволческа организация, която подкрепя неправителствени организации, като подпомага хуманитарната им дейност с безплатен професионален превод. Преводач: Ивелина Дракова-Айзман

 

 

Closeness creates understanding -

Distance causes misunderstanding!

Current topic on Facebook:

Corona!