Дарителски сметки

 

Това, което правим за себе си, умира заедно с нас. Това, което правим за другите и за света, е безсмъртно и остава такова." – Алберт Пайк

 

 

 

Моля, за банковите преводи към faistep използвайте една от по-долу изброените сметки.

 

Моля, извършвайте преводите си в евро.

 

Сърдечно Ви благодарим за подкрепата!

 

Вашият екип на fairstep

 

 

     Baden-Württembergische Bank

fairstep - gemeinnützige Unternehmergesellschaft

IBAN: DE54 6005 0101 0008 6120 05

Swift/BIC: SOLADEST

 

 

Удостоверение за дарение:

 

Компетентните данъчни служби по принцип признават посочени дарения до 100, 00 евро при подаване на данъчната декларация.

 

При дарения над 100,00 евро през януари на следващата календарна година автоматично издаваме удостоверение за дарение.

 

По съображения за опазване на околната среда, както и за спестяване на разходи, принципно изпращаме удостоверенията за дарение като pdf файл по имейл. За целта на квитанцията за банков превод ни съобщавайте винаги и имейл адреса си.

 

 

 

 

 

 

 

Преводът на български е организиран от "Преводачи без граници" (TWB) - независима доброволческа организация, която подкрепя неправителствени организации, като подпомага хуманитарната им дейност с безплатен професионален превод. Преводач: Ивелина Дракова-Айзман

 

 

Closeness creates understanding -

Distance causes misunderstanding!

Current topic on Facebook:

Movie: "just a scarf"