Добре дошли във fairstep

 

fairstep е европейската инициатива "Европейци помагат на европейци"

 

Ние се застъпваме за по-добро разбирателство в Европа, особено на европейските народи помежду им. 

 

fairstep означава обединена Европа, в която хората от всички етнически, религиозни и политически групи или с различни индивидуални възгледи се посрещат с ваимна толерантност, разбиране, достойнство и уважение. Заедно можем да водим здрав, спокоен, сигурен и пълноценен живот без насилие.

 

fairstep подкрепя с помощта на всички хора в ЕС благотворителни проекти във всички държави-членки на Европейския съюз.

 

 

Защото всички НИЕ сме европейци, НИЕ сме Европа!

 

 

 

           Най-новото лице: тук

           Най-новият глас: тук

           Най-новата тема във Фейсбук: тук

           "Sights of Europe": here

 

           "WE ARE EUROPE": download pdf here

           "WE ARE ALL STRANGERS": download pdf here            "Refugees!? - solution proposal": download pdf here

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преводът на български е организиран от "Преводачи без граници" (TWB) - независима доброволческа организация, която подкрепя неправителствени организации, като подпомага хуманитарната им дейност с безплатен професионален превод. Преводач: Ивелина Дракова-Айзман

 

Closeness creates understanding -

Distance causes misunderstanding!

Current topic on Facebook:

Corona!