Όροι και προϋποθέσεις

 

 • Το ποσό της δωρεάς εξαρτάται από το μέγεθος της εικόνας
 • Διατίθενται οι παρακάτω κατηγορίες: (Μέγεθος - Δωρεά - Μορφή)

               XS - 100 € - 320 x 240

               S - 250 € - 640 x 480

               M - 500 € - 1280 x 1024

               L - 1000 € - 1600 x 1200

              XL - 2500 € - προς το παρόν, απεριόριστα

              Αντίστοιχα παραδείγματα θα υπάρχουν εδώ

 • Μπορείτε αν θέλετε να προσθέσετε στην εικόνα σας ένα σύνδεσμο. (εφάπαξ + € 10,00 / εικόνα και σελίδα)
 • Με τη δωρεά σας δεν αποκτάτε κανενός είδους δικαίωμα στο δικτυακό τόπο της fairstep.
 • Αποκτάτε το δικαίωμα να προβάλετε μια εικόνα στην επιθυμητή σελίδα της χώρας και στην αντίστοιχη κατηγορία που θα επιλέξετε.
 • Έχετε επίσης τη δυνατότητα να προβάλετε διαφορετικές εικόνες σε περισσότερες από μια σελίδες χωρών.
 • Οι εικόνες και οι σύνδεσμοι δεν επιδέχονται τροποποιήσεις μετά τη δημοσίευσή τους.
 • Η εικόνα σας θα προβληθεί τουλάχιστον μέχρι τις 30.10.2014, ενδεχομένως και περισσότερο, σε αυτή τη σελίδα.
 • Η θέση της εικόνας εξαρτάται από την εκάστοτε δωρεά και το υλικό της.
 • Εικόνες, διαφημίσεις, διαφημιστικά πλαίσια, κείμενα και σύνδεσμοι που αφορούν σε διακρίσεις, ρατσιστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο, όπως, εικόνες βίας / υποκίνησης βίας ή πορνογραφίας δε θα γίνονται αποδεκτά και θα διαγράφονται αμέσως.
 • Επίσης, δεν αποτελεί πλατφόρμα διαφήμισης ή έκφρασης πολιτικών και θρησκευτικών θεμάτων.
 • Διατηρούμε ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα διαγραφής των εικόνων και συνδέσμων που δε συνάδουν με το πνεύμα αυτού του δικτυακού τόπου.
 • Σε περίπτωση που κάποιες από τις εικόνες ή τους συνδέσμους σας δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτά θα έχετε τη δυνατότητα να τα αντικαταστήσετε με κάποια άλλη εικόνα ή σύνδεσμο. Σε περίπτωση που και η νέα εικόνα ή ο σύνδεσμος απαιτήσουν διαγραφή, τότε θα σας επιστραφεί η δωρεά σας, αφού αφαιρεθούν τα αντίστοιχα έξοδα.
 • Σε περίπτωση που μελλοντικά θελήσετε να διαγράψετε την εικόνα ή το σύνδεσμό σας, μπορείτε να μας το ζητήσετε. Σε αυτή την περίπτωση, ωστόσο, δε γίνεται επιστροφή της δωρεάς. Ο χώρος που θα αποδεσμευτεί από τη διαγραφή αυτή θα διατεθεί ξανά στο κοινό.
 • Οι εικόνες, συμπεριλαμβανομένου του συνδέσμου, θα πρέπει να έχουν συμβατό μέγεθος. Στην αντίθετη περίπτωση δεν αναλαμβάνουμε καμιά ευθύνη, όσον αφορά την προβολή της εικόνας ή του κειμένου σας.
 • Οι εικόνες θα πρέπει να έχουν τη μορφή JPEG ή GIF.
 • Το μέγιστο μέγεθος της εικόνας είναι αυτό του επιθυμητού της μεγέθους προβολής.
 • Οι εικόνες δεν μπορούν να είναι διαδραστικές.
 • Οι σύνδεσμοι θα πρέπει να καταλήγουν σε δημόσια προσβάσιμους δικτυακούς τόπους.
 • Θα πρέπει να διαθέτετε όλα τα δικαιώματα των εικόνων, κειμένων, συνδέσμων και δικτυακών τόπων που θα χρησιμοποιηθούν. Δεν αναλαμβάνουμε καμιά ευθύνη για την παραβίαση δικαιωμάτων τρίτων.
 • Σε περίπτωση που υπάρξουν ζητήματα παραβίασης δικαιωμάτων όσον αφορά τις εικόνες, τα κείμενα και τους συνδέσμους, αυτά θα απενεργοποιηθούν, μέχρι την επίλυση του προβλήματος.
 • Οι γονείς αναλαμβάνουν την ευθύνη για τα παιδιά τους.
 • Ο δικτυακός τόπος της fairstep ενδέχεται περιστασιακά να βρεθεί πλήρως ή μερικώς εκτός λειτουργίας για λόγους συντήρησης ή αλλαγών. Εφόσον αυτό αφορά και την τρέχουσα σελίδα, παρακαλούμε για την κατανόησή σας

 

Closeness creates understanding -

Distance causes misunderstanding!

Current topic on Facebook:

Movie: "just a scarf"