Όλοι μας έχουμε φωνή, ωστόσο μόνο όλες οι φωνές ενωμένες μπορούν να δημιουργήσουν τη χορωδία του μέλλοντός μας.

Εδώ υπάρχουν οι φωνές των:

Closeness creates understanding -

Distance causes misunderstanding!

Current topic on Facebook:

Movie: "just a scarf"