Προσωπικά στοιχεία

Hinweis: Bitte die mit * gekennzeichneten Felder ausfüllen.

 

Δήλωση συναίνεσης:

 

Με την αποστολή του εντύπου εικόνας επιβεβαιώνω την πρόθεσή μου να δημοσιεύσω μια εικόνα στη σελίδα «100.000 Πρόσωπα» της fairstep.

 

Επιβεβαιώνω πως μου ανήκουν όλα τα δικαιώματα που αφορούν στην εικόνα, στο κείμενο και στο σύνδεσμο και πως δεν παραβιάζονται δικαιώματα τρίτων, ούτε προς το παρόν ούτε μελλοντικά.

Όλα τα άτομα που εικονίζονται στην εικόνα συναινούν στη δημοσίευσή της.

Έχω διαβάσει, κατανοήσει και αποδεχθεί πλήρως τους όρους και τις προϋποθέσεις.

 

Επιπροσθέτως επιβεβαιώνω πως είμαι ενήλικας, σύμφωνα με τη νομοθεσία, ή ότι διαθέτω την άδεια των γωνιών μου.

 


Closeness creates understanding -

Distance causes misunderstanding!

Current topic on Facebook:

Corona!