Γενικές πληροφορίας για τους συμμετέχοντες στο «Δρόμο των 10.000»

 

Θέλετε να συμμετάσχετε σε αυτή τη σημαντική πρωτοβουλία;

Υποστηρίζετε το κοινό μέλλον όλων των ανθρώπων της Ευρώπης;

Πληροίτε τις παρακάτω προϋποθέσεις;

Τότε, υποβάλετε σήμερα την αίτηση συμμετοχής σας για την επιθυμητή διαδρομή!

 

Προϋποθέσεις: Μπορεί να λάβει μέρος οποιοσδήποτε είναι

 

  • πολίτης κράτους-μέλους της ΕΕ
  • και είναι ενήλικας
  • ενώ μπορεί να καλύψει το τμήμα της διαδρομής μέσα σε περ. 9 λεπτά.

 

Από κάθε δρομέα θα ζητηθεί η κάλυψη ενός τμήματος της επιλεγμένης διαδρομής, μήκους περίπου δυο χιλιομέτρων. Σε περίπτωση που αντιστοιχούν περισσότεροι δρομείς σε κάποια συγκεκριμένη διαδρομή, ενώ τα τμήματα που θα πρέπει να καλυφθούν είναι λιγότερα από αυτούς, τότε θα διενεργηθεί κλήρωση.

Για κάθε τμήμα διαδρομής θα υπάρξει και ένας αναπληρωματικός δρομέας, εφόσον είναι εφικτό. Όλοι όσοι δεν επιλεχθούν είτε ως δρομείς είτε ως αναπληρωματικοί θα προστεθούν σε μια λίστα εφεδρικών δρομέων γι' αυτή τη διαδρομή, εφόσον το επιθυμούν.

Κάθε δρομέας, αναπληρωματικός, όπως και τα άτομα στις εφεδρικές θέσεις, θα πρέπει να υπογράψουν μια δήλωση δρομέα.

Η πορεία κάθε διαδρομής ενδέχεται να αλλάξει ακόμη και βραχυπρόθεσμα.

 

Δεν υπάρχουν τέλη εκκίνησης, ωστόσο θα χαρούμε να λάβουμε οποιαδήποτε δωρεά από τους υποψήφιους, πχ. 1 €!!!

 

 

 

Τρόπος συμμετοχής:

 

  • Συμπληρώστε την αίτηση στο διαδίκτυο.
  • Μετά την αξιολόγηση των αιτήσεων και το μοίρασμα των τμημάτων των διαδρομών, τα αποτελέσματα θα δημοσιευτούν σε αυτή τη σελίδα.
  • Θα σας ενημερώσουμε μέσω email, μόλις είναι διαθέσιμες οι συνόψεις.
  • Υποβολή της δήλωσης δρομέα από το δρομέα, τον αναπληρωματικό, όπως και τα εφεδρικά άτομα, έως την προκαθορισμένη ημερομηνία. Η ημερομηνία μέχρι την οποία μπορείτε να υποβάλετε τη δήλωση θα ανακοινωθεί μαζί με τους καταλόγους των δρομέων. Εφόσον η δήλωση δεν έχει υποβληθεί μέχρι την προκαθορισμένη ημερομηνία, τότε θα χρησιμοποιηθεί η αναπληρωματικός δρομέας ή -σε περίπτωση που ούτε εκείνος έχει υποβάλλει τη δήλωση- ο εφεδρικός δρομέας.
  • Μετά το πέρας των προθεσμιών θα ανακοινωθούν οι ώρες (ημερομηνία και ώρα) στις οποίες οι δρομείς θα πρέπει να βρίσκονται στην αφετηρία του τμήματος της διαδρομής τους. Δυστυχώς θα πρέπει να κάνουμε αποδεκτές τυχόν καθυστερήσεις.
  • Μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής ακόμη και παιδιά ή έφηβοι, εφόσον πληρούν τις υπόλοιπες προϋποθέσεις, και εφόσον συναινούν οι γονείς, ενώ τους συνοδεύει στη διαδρομή τουλάχιστον ένας κηδεμόνας. Οι έφηβοι μεταξύ 14 και 18 ετών μπορούν να συμμετάσχουν και χωρίς συνοδεία, εφόσον αναλαμβάνουν την ευθύνη οι γονείς τους.

 

 

 

 

 

 

 

Η μετάφραση στα ελληνικά πραγματοποιήθηκε από τους TranslatorswithoutBorders(TWB - Μεταφραστές χωρίς Σύνορα), έναν ανεξάρτητο κοινωφελή οργανισμό, ο οποίος υποστηρίζει τις ΜΚΟ, έτσι ώστε, να αναπτυχθείτο ανθρωπιστικό τους έργο,παρέχονταςδωρεάν επαγγελματικές μεταφράσεις.Μεταφραστής: Ειρήνη Κούκια

Closeness creates understanding -

Distance causes misunderstanding!

Current topic on Facebook:

Corona!