Vítejte u organizace fairstep

 

Organizace fairstep je evropská iniciativa „Evropané pomáhají Evropanům – lidé pomáhají lidem“

 

Podporujeme lepší porozumění uvnitř Evropy, obzvláště pak porozumění evropských obyvatel mezi sebou.

 

Organizace fairstep usiluje o sjednocenou Evropu, ve které se lidé všech etnických, náboženských a politických skupin nebo jiných individuálních názorů setkávají se vzájemnou tolerancí, pochopením, důstojností a úctou. Můžeme společně vést život bez násilí, ve zdraví, míru, bezpečí a spokojenosti.

 

Iniciativa fairstep podporuje s pomocí lidí v EU veřejně prospěšné projekty ve všech členských státech Evropské unie.

 

 

Neboť MY všichni jsme Evropané, MY jsme Evropa!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tento český překlad zajistila nezávislá nezisková organizace Translators without Borders (TWB), česky Překladatelé bez hranic, která podporuje nevládní organizace v rozšiřování jejich humanitární práce poskytováním bezplatných profesionálních překladů. Překladatelka: Alice Hegrová

 

Closeness creates understanding -

Distance causes misunderstanding!

Current topic on Facebook:

Movie: "just a scarf"