O nás

 

Jsme nezávislá dobročinná organizace fairstep, která byla založena jako charitativní podnikatelské sdružení a předchůdce neziskové společnosti s ručením omezeným.

 

 

Naším cílem je vytvářet prostřednictvím veřejně prospěšných projektů ve všech zemích Evropské unie, a v budoucnu v celé Evropě, porozumění pro kulturu, zvyklosti a způsoby života lidí v Evropě.

 

Věříme, že společná cesta všech Evropanů je ve 21. století nejdůležitějším společenským krokem. Jsme pevně přesvědčeni, že tuto cestu a obtíže, které nás na ní potkají, můžeme zvládnout jedině společně.

Na tuto cestu chceme nastoupit se všemi lidmi žijícími v Evropě s důstojností, tolerancí, mezilidskou úctou a vzájemnou důvěrou.

 

Bez těchto kvalit nikdo z nás neuspěje.

 

Jsme přesvědčeni o tom, že máme v rukou jedinečnou historickou příležitost

 

  • etkávat se v míru,
  • učit se ze společenské i kulturní rozmanitosti v Evropě,
  • prožívat ji
  • a obohacovat tak život nás všech. 

 

Chováme naději, že nás na této cestě mnozí doprovodí a pomohou nám utvářet Evropu jako kontinent pro svobodné, slušné lidi. 

 

Neboť my všichni jsme Evropané, musíme to jen pochopit a přijmout!

 

Organizace fairstep nemá žádné politické, náboženské ani ekonomické cíle.

 

Naše jednání se zakládá na lidských právech Spojených národů.

 

 

 

 

 

 

 

Tento český překlad zajistila nezávislá nezisková organizace Translators without Borders (TWB), česky Překladatelé bez hranic, která podporuje nevládní organizace v rozšiřování jejich humanitární práce poskytováním bezplatných profesionálních překladů. Překladatelka: Alice Hegrová

 

Closeness creates understanding -

Distance causes misunderstanding!

Current topic on Facebook:

Movie: "just a scarf"