fairstep -       ??? 

 

                fairstep -  

 

     fairstep - fairstep -  

 

???                fairstep

 

 

Samozřejmě jsme při přípravě projektu přemýšleli o logu a charakteristickém písmu pro fairstep. Dokonce se objevilo několik velmi dobrých nápadů. Došli jsme ale k závěru, že o logu pro všechny Evropany by mohli všichni také rozhodovat.

 

Z tohoto důvodu jsme vymysleli následující:

 

Vyzýváme všechny, ať už amatéry nebo profesionály, kteří se k tomuto úkolu cítí být povoláni, aby nám zaslali své nápady a vize k písmu a logu pro fairstep. Co se nejlépe hodí k naší cestě a našemu cíli?

Všechny použitelné zaslané návrhy zde budou zveřejněny a předloženy k hlasování pro všechny občany EU.

 

 

 

 

 

 

 

Tento český překlad zajistila nezávislá nezisková organizace Translators without Borders (TWB), česky Překladatelé bez hranic, která podporuje nevládní organizace v rozšiřování jejich humanitární práce poskytováním bezplatných profesionálních překladů. Překladatelka: Alice Hegrová

 

Closeness creates understanding -

Distance causes misunderstanding!

Current topic on Facebook:

Movie: "just a scarf"