Vážené dámy a pánové,

primátoři, starostové, radní a zastupitelé obcí,

 

v rámci akce „Běh 10 000 lidí“ vypracovala organizace fairstep® jako iniciátor předběžný průběh trasy všemi zeměmi Evropské unie. Tato trasa vede aktuálně také vaší okres. Zde můžete prozkoumat a posoudit její přesný průběh. Podle aktuálního stavu se „Běh 10 000 lidí“ bude konat v období od dubna do října 2017. Rovněž zde najdete související přibližné časové období, ve kterém bude běh probíhat vaší okres.


Abychom tuto akci mohli uspořádat, prosíme vás o váš souhlas a vaši laskavou spoluúčast.

Jste ochotni podílet se na této mimořádné události? Pokud ano, vyplňte prosím celé Prohlášení o souhlasu a podepsané nám jej zašlete zpět.

 

Prozkoumejte prosím aktuální průběh trasy vaší okres. Pokud bychom svůj návrh zcela nebo zčásti zvolili nevhodně, jsme samozřejmě otevřeni alternativním návrhům. Existují pozoruhodná místa, okolo kterých by měla trasa vést? Je některý úsek trasy pro běžce příliš neschůdný, nebo dokonce nebezpečný?


Použijte k tomuto účelu odpovídající odkaz na Google Maps, který jsme vám poskytli, zaznamenejte své navrhované změny a zašlete nám aktualizovaný odkaz zpět včetně popisu, resp. vysvětlení. Mějte prosím pochopení, když všechny návrhy nebudou na 100% realizovány.

 

Domluvte se prosím a koordinujte běh také se svým sousedními okresy.

 

Na otázky rádi odpovíme telefonicky (+49-(0)7971-9122207) nebo e-mailem (community@fairstep.org).

 

Srdečně děkujeme za vaši spolupráci.

 

Prohlášení o souhlasu kraju_okresu.pdf
Adobe Acrobat Dokument 44.9 KB

Closeness creates understanding -

Distance causes misunderstanding!

Current topic on Facebook:

Movie: "just a scarf"