Všeobecné informace o účastnících

„Běhu 10 000 lidí“

 

Chcete se zúčastnit této velkolepé události?

Chcete Evropu pro lidi?

Splňujete následující předpoklady?

Přihlaste se ještě dnes na svůj úsek podle přání!

 

Předpoklady: Zúčastnit se může každý, kdo


  • je občanem státu EU,
  • je plnoletý
  • a dokáže uběhnout úsek trasy za cca 9 minut.

 

Každému běžci bude přidělen určitý běžecký úsek dlouhý cca 2 kilometry v rámci úseku trasy, který si vybral. Pokud se na jeden úsek trasy přihlásí více běžců, než kolik je k dispozici běžeckých úseků, rozhodne se losem.

Na každý běžecký úsek bude, pokud možno, určen ještě náhradní běžec. Všichni, kteří nebyli jmenováni ani jako běžci, ani jako náhradní běžci, budou na přání zařazeni na dodatečný seznam pro tento úsek trasy.

Všichni běžci, náhradní běžci a osoby zařazené na dodatečném seznamu musejí podepsat Prohlášení běžce.

Průběh jednotlivých úseků trasy se může i velmi rychle změnit.

 

Nevybírá se žádné startovné, ale jakékoli dary uchazečů o běh, např. 1 euro, jsou vítané!!!

 

 

Jak to probíhá:


  • Uchazeči o běh vyplní a odešlou on-line žádost.
  • Po vyhodnocení žádostí a přidělení běžeckých úseků zde budou zveřejněny výsledky.
  • Podáme zprávu e-mailem, až budou přehledy k dispozici.
  • Všichni běžci, náhradní běžci a také osoby zaražené na dodatečném seznamu zašlou do stanoveného data zpět Prohlášení běžce. Nejpozdější možný den pro zaslání zpět bude oznámen spolu se seznamy běžců. Pokud Prohlášení běžce nebude k dispozici do stanoveného data, posunuje se na místo běžce náhradní běžec, resp. účastník podle dodatečného seznamu.
  • Po uplynutí lhůty budou sděleny časy (den, hodina), ve kterých musejí být běžci připraveni na začátku svého běžeckého úseku. Časové prodlevy budeme bohužel muset všichni akceptovat.
  • Děti a mladiství se také mohou ucházet o běh, pokud splňují ostatní předpoklady, jejich rodiče souhlasí a při běhu je bude doprovázet alespoň jeden zákonný zástupce. Mladiství ve věku od 14 do 18 let mohou běh absolvovat i bez doprovodu, pokud za ně přebírají odpovědnost jejich rodiče.

 

 

Closeness creates understanding -

Distance causes misunderstanding!

Current topic on Facebook:

Movie: "just a scarf"