Source: Google Maps
Source: Google Maps

 

 

Co se stane, když se trochu podílí mnoho lidí?

 

 

10 000 Evropanů - 20 000 kilometrů

 

 

Běh pro Evropu vzájemného respektu, lidské blízkosti, upřímné tolerance a hluboké důvěry.

 

 

 

 

Pro společnou budoucnost všech lidí v Evropě.

 

Někteří říkají: „Jste blázniví.“ My tvrdíme, že člověk je schopen dokázat cokoli.

 

Neletíme na Měsíc. Nekroužíme okolo Země. Běžíme Evropou!

 

 

Zde je úkol:

 

Poběžte s námi. Nadchněte se s námi, že 10 000 Evropanů proběhne všemi zeměmi Evropské unie a urazí vzdálenost 20 000 kilometrů.

 

Chcete se aktivně zúčastnit této historické události?

 

Tento portál se všemi nezbytnými informacemi zahajuje provoz v polovině roku 2014!

 

   

Předem několik stručných předběžných podrobností:

 

Předpokládaný start: březen/duben 2015

 

Plánovaná doba trvání: 6 měsíců

 

Každý účastník uběhne vzdálenost 2 kilometry.

 

Start a cíl: Atény/Akropolis

 

Trasa povede přes všechna hlavní města příslušných zemí.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tento český překlad zajistila nezávislá nezisková organizace Translators without Borders (TWB), česky Překladatelé bez hranic, která podporuje nevládní organizace v rozšiřování jejich humanitární práce poskytováním bezplatných profesionálních překladů. Překladatelka: Alice Hegrová

Closeness creates understanding -

Distance causes misunderstanding!

Current topic on Facebook:

Movie: "just a scarf"