Všeobecné podmínky

 

 • Výše daru je závislá na velikosti zobrazení obrázku
 • Existují následující kategorie: (velikost – dar – formát)

               XS - 100 eur - 320 x 240

               S - 250 eur - 640 x 480

               M - 500 eur - 1 280 x 1 024

               L - 1000 eur - 1 600 x 1 200

              XL - 2500 eur - zatím bez omezení

              Odpovídající příklady najdete zde

 • Své obrázky můžete opatřit odkazem (paušál + 10 eur / obrázek a strana).
 • Svým darem nezískáváte žádná práva na domovskou stránku fairstep.
 • Získáváte právo, aby se obrázek zobrazoval na vámi požadované stránce země a ve vámi požadované kategorii.
 • Máte možnost zveřejňovat nezávisle na sobě obrázky na více stránkách zemí.
 • Obrázky a odkazy se po zobrazení už nemohou měnit.
 • Váš obrázek bude na této stránce viditelný minimálně do 30. 10. 2014, popřípadě i déle.
 • Umístění vašeho obrázku je závislé na přijetí daru a obrazového materiálu.
 • Obrázky, reklamy, bannery, texty a odkazy s diskriminujícím, rasistickým nebo urážlivým obsahem stejně tak jako násilné, resp. násilí podporující nebo pornografické materiály nebudou akceptovány a budou ihned smazány.
 • Kromě toho toto není platforma pro šíření politické nebo náboženské propagandy a názorů.
 • Vyhrazujeme si právo kdykoli smazat obrázky a odkazy, které neodpovídají duchu této domovské stránky.
 • Pokud bychom obrázky a odkazy nemohli akceptovat, dostanete možnost umístit alternativní obrázek/odkaz. Pokud by i tyto nové obrázky/odkazy musely být odstraněny, obdržíte zpět svůj dar po odečtení vzniklých nákladů.
 • Pokud byste si sami od sebe později přáli smazat svůj obrázek/odkaz, je to kdykoli možné. V tomto případě nebude váš dar navrácen. Uvolněné místo bude následně znovu k dispozici veřejnosti.
 • Obrázky včetně odkazů a textů musejí mít kompatibilní velikost. Pokud by tomu tak nebylo, nepřebíráme žádnou záruku za zobrazení vašeho obrázku nebo textu.
 • Obrázky musejí být ve formátu JPEG nebo GIF.
 • Obrázky smějí mít maximálně velikost požadovaného formátu.
 • Obrázky nesmějí být animované.
 • Odkazy musejí vést na veřejně přístupné webové stránky.
 • Musíte mít veškerá práva na vámi používané obrázky, texty, odkazy a webové stránky. Za porušení práv třetích osob neručíme.
 • Při odhalení porušení práva deaktivujeme obrázky, texty a odkazy až do právního vyjasnění.
 • Rodiče ručí za své děti.
 • Kvůli údržbě nebo úpravám může být celá webová stránka fairstep nebo její části dočasně off-line. Protože se toto může týkat také této stránky, prosíme vás o pochopení.

 

Closeness creates understanding -

Distance causes misunderstanding!

Current topic on Facebook:

Movie: "just a scarf"