Vítejte u organizace fairstep

 

Organizace fairstep je evropská iniciativa „Evropané pomáhají Evropanům – lidé pomáhají lidem“

 

Podporujeme lepší porozumění uvnitř Evropy, obzvláště pak porozumění evropských obyvatel mezi sebou.

 

Organizace fairstep usiluje o sjednocenou Evropu, ve které se lidé všech etnických, náboženských a politických skupin nebo jiných individuálních názorů setkávají se vzájemnou tolerancí, pochopením, důstojností a úctou. Můžeme společně vést život bez násilí, ve zdraví, míru, bezpečí a spokojenosti.

 

Iniciativa fairstep podporuje s pomocí lidí v EU veřejně prospěšné projekty ve všech členských státech Evropské unie.

 

 

Neboť MY všichni jsme Evropané, MY jsme Evropa!

 

 

 

           Nejnovější tvář: zde

           Nejnovější hlas: zde

           Nejnovější téma na Facebooku: zde

           "Sights of Europe": here

 

           "WE ARE EUROPE": download pdf here

           "WE ARE ALL STRANGERS": download pdf here            "Refugees!? - solution proposal": download pdf here

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Tento český překlad zajistila nezávislá nezisková organizace Translators without Borders (TWB), česky Překladatelé bez hranic, která podporuje nevládní organizace v rozšiřování jejich humanitární práce poskytováním bezplatných profesionálních překladů. Překladatelka: Alice Hegrová

 

Closeness creates understanding -

Distance causes misunderstanding!

Current topic on Facebook:

Corona!